ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3

หัวข้อการประชุม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3

รหัสหลักสูตร

G009-M-66-C3-0002-3

คะแนน

7

วันที่ประชุม

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

สถานที่

โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น

หมายเหตุ

ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร