ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 1

หัวข้อการประชุม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI ในผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 รุ่นที่ 1

รหัสหลักสูตร

G009-M-66-C3-0002-3

คะแนน

7

วันที่ประชุม

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร