ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

Challenges and Advance in innovation membrane for better Dialysis

หัวข้อการประชุม

Challenges and Advance in innovation membrane for better Dialysis

รหัสหลักสูตร

G009-M-65-C2-0008-1

คะแนน

3.5

วันที่ประชุม

11 กันยายน 2565

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร