ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Total Nutrition Management in CKD: Case-Based Experience Sharing

หัวข้อการประชุม

Total Nutrition Management in CKD: Case-Based Experience Sharing

รหัสหลักสูตร

G009-M-65-C2-0005-1

คะแนน

3.5

วันที่ประชุม

11 มิถุนายน 2565

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

ขอชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร