ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Optimizing Quality Care in Dialysis Patients

หัวข้อการประชุม

Optimizing Quality Care in Dialysis Patients

รหัสหลักสูตร

G009-M-65-C2-0006-1

คะแนน

3.5

วันที่ประชุม

21 พฤษภาคม 2565

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

ขอชำระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร