ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Innovation for Hemodialysis therapy and Nursing management to reduce patient risk and nurse’s workload in COVID-19 situation

หัวข้อการประชุม

Innovation for Hemodialysis therapy and Nursing management to reduce patient risk and nurse’s workload in COVID-19 situation

รหัสหลักสูตร

G009-M-65-C2-0004-1

คะแนน

3.5

วันที่ประชุม

7 พฤษภาคม 2565

สถานที่

Zoom webinar

หมายเหตุ

ปิดลงทะเบียน 24 เมษายน 2565

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร