ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

Dialysis Review for Nurses and Holistic for Renal Replacement Therapy 2022

หัวข้อการประชุม

Dialysis Review for Nurses and Holistic for Renal Replacement Therapy 2022

รหัสหลักสูตร

G009-M-65-C3-0001-1

คะแนน

19.5

วันที่ประชุม

11-13 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่

โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

รับเฉพาะสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย และชำระเงินภายในวันที่ 25 มกราคม 2565

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร