ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

Fluid Management in Dialysis patients

หัวข้อการประชุม

Fluid Management in Dialysis patients

รหัสหลักสูตร

G009-M-65-C2-0001-1

คะแนน

3.5

วันที่ประชุม

22 มกราคม 2565

สถานที่

ระบบทางไกล

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 มกราคม 2565

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร