ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

Integrating Nutrition Care Process to CKD Management

หัวข้อการประชุม

Integrating Nutrition Care Process to CKD Management

รหัสหลักสูตร

รอสภาการพยาบาล

คะแนน

3

วันที่ประชุม

4 ธันวาคม 2564

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

านับสนุนการลงทะบียนโดยบริษัทไทยโอซูก้า จำกัด

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร