ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Transition in High Quality Dialysis with New Normal แบบ On-site

หัวข้อการประชุม

Transition in High Quality Dialysis with New Normal แบบ On-site

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C1-0002-1

คะแนน

10

วันที่ประชุม

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

สถานที่

โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร