ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Holistic Nursing Care in Dialysis Patient

หัวข้อการประชุม

Holistic Nursing Care in Dialysis Patient

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0012-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร