ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Comprehensive in Blood Purification Therapy and Utilization management

หัวข้อการประชุม

Comprehensive in Blood Purification Therapy and Utilization management

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0010-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

2 ตุลาคม 2564

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร