ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Dialysis Practice Focusing on High Quality

หัวข้อการประชุม

Dialysis Practice Focusing on High Quality

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0009-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

25 กันยายน 2564

สถานที่

ระบบถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Webinar

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กันยายน 2564

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร