ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Challenges in excellence care for Peritoneal Dialysis patients

หัวข้อการประชุม

Challenges in excellence care for Peritoneal Dialysis patients

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0008-1

คะแนน

3.5

วันที่ประชุม

18 กันยายน 2564

สถานที่

การประชุมทางไกลโดยระบบ Zoom webinar

หมายเหตุ

ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 3 กันยายน 2564

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร