ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Dialysis Access Management during COVID-19

หัวข้อการประชุม

Dialysis Access Management during COVID-19

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0007-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

4 กันยายน 2564

สถานที่

การประชุมทางไกลโดยระบบ Zoom webinar

หมายเหตุ

ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร