ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

Quality Improvement in Hemodialysis

หัวข้อการประชุม

Quality Improvement in Hemodialysis

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0006-1

คะแนน

2.5

วันที่ประชุม

14 สิงหาคม 2564

สถานที่

ระบบประชุมทางไกล

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร