ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Hot issues in hemodialysis management

หัวข้อการประชุม

Hot issues in hemodialysis management

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0005-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

24 กรกฎาคม 2564

สถานที่

ระบบประชุมทางไกล

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร