ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

The Covid-19 Pandemic: Management and Outcomes of hemodialysis and peritoneal dialysis in Thailand

หัวข้อการประชุม

The Covid-19 Pandemic: Management and Outcomes of hemodialysis and peritoneal dialysis in Thailand

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0004-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

31 กรกฎาคม 2564

สถานที่

ประชุมระบบทางไกล

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร