ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

ประชุมวิชาการ แนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะล้างไต

หัวข้อการประชุม

ประชุมวิชาการ แนะนำแนวทางเวชปฏิบัติโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะล้างไต

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0003-1

คะแนน

3

วันที่ประชุม

26 มิถุนายน 2564

สถานที่

การประชุมทางไกล

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร