ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Video conference)

หัวข้อการประชุม

การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Video conference)

รหัสหลักสูตร

รอสภาการพยาบาล

คะแนน

0

วันที่ประชุม

วันที่ 20 มีนาคม 2564

สถานที่

Webbinar

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

เปิดรับสมัครปกติ

หมายเลขบัตรประชาชน

อาหารกลางวัน