ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Dialysis Review for Nurses 2021

หัวข้อการประชุม

Dialysis Review for Nurses 2021

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C2-0001-1

คะแนน

12

วันที่ประชุม

28-29 สิงหาคม 2564

สถานที่

โรงแรม ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร