ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Dialysis Review for Nurses 2021และ Holistic for RRT

หัวข้อการประชุม

Dialysis Review for Nurses 2021และ Holistic for RRT

รหัสหลักสูตร

G009-M-64-C3-0001-1

คะแนน

19.5

วันที่ประชุม

27-29 สิงหาคม 2564

สถานที่

โรงแรม ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

เฉพาะสมาชิกสมาคมเท่านั้น

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร