ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

ประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 3/ 2563

หัวข้อการประชุม

ประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 3/ 2563

รหัสหลักสูตร

-

คะแนน

7

วันที่ประชุม

19 ธันวาคม 2563

สถานที่

โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร