ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

ประชุมวิชาการ Nursing Management for Renal care base on Knowledge & Education

หัวข้อการประชุม

ประชุมวิชาการ Nursing Management for Renal care base on Knowledge & Education

รหัสหลักสูตร

N/A

คะแนน

0

วันที่ประชุม

17-18 ตุลาคม 2563

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

-

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร