ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

ประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 2/ 2563

หัวข้อการประชุม

ประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 2/ 2563

รหัสหลักสูตร

G009-M-63-C2-0003-1

คะแนน

6

วันที่ประชุม

28 มีนาคม 2563

สถานที่

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

เปิดรับสมัครปกติ

หมายเลขบัตรประชาชน

อาหารกลางวัน