ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

Dialysis review for nurses 2020

หัวข้อการประชุม

Dialysis review for nurses 2020

รหัสหลักสูตร

0

คะแนน

12

วันที่ประชุม

8-9 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร