ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

Holistic Care for Renal Replacement Therapy

หัวข้อการประชุม

Holistic Care for Renal Replacement Therapy

รหัสหลักสูตร

00

คะแนน

0

วันที่ประชุม

7 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร