ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลโรคไต

โครงการประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 1/ 2562

หัวข้อการประชุม

โครงการประชุมวิชาการสัญจร และตามรอยพยาบาลดีเด่น ครั้งที่ 1/ 2562

รหัสหลักสูตร

0

คะแนน

0

วันที่ประชุม

วันที่ 21 ธันวาคม 2562

สถานที่

โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

เปิดรับสมัครปกติ

หมายเลขบัตรประชาชน

อาหารกลางวัน