ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI รุ่นที่ 3/2562

หัวข้อการประชุม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI รุ่นที่ 3/2562

รหัสหลักสูตร

00

คะแนน

0

วันที่ประชุม

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

เปิดรับสมัครปกติ

หมายเลขบัตรประชาชน

อาหารกลางวัน