ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI รุ่นที่ 1/2562

หัวข้อการประชุม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 9-THAI รุ่นที่ 1/2562

รหัสหลักสูตร

00

คะแนน

0

วันที่ประชุม

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร