ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Disruption and Innovation in Nephrology Nurse

หัวข้อการประชุม

Disruption and Innovation in Nephrology Nurse

รหัสหลักสูตร

0000

คะแนน

0

วันที่ประชุม

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562

สถานที่

โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

เปิดรับสมัครปกติ

หมายเลขบัตรประชาชน

อาหารกลางวัน