ขอเชิญประชุมวิชาการสามัญประจำปี

Holistic Care for Renal Replacement Therapy

หัวข้อการประชุม

Holistic Care for Renal Replacement Therapy

รหัสหลักสูตร

1-03-000-0408-8008

คะแนน

7

วันที่ประชุม

1 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่

่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

สถานะการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร